ทีมงาน

การสำรองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะทำการ Format เครื่องใหม่
รายละเอียด:
 
 
การสำรองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะทำการ Format เครื่องใหม่ เก็บหัวข้อนี้ไว้ใน  Favorites Print  หัวข้อนี้
การสำรองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะทำการ Format เครื่องใหม่

ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สามารถทำการสำรองข้อมูลได้ 2 วิธี คือ

1. สำรองข้อมูลโดยฟังก์ชั่นในซอฟต์แวร์ในหมวดตั้งค่า แบบนี้ซอฟต์แวร์จะกำหนดวันที่ที่ทำการสำรองเป็นชื่อไฟล์ที่ ZIP ไว้แล้ว ท่านสามารถสั่ง Save as ไว้ที่ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C เพื่อหากมมีปัญหาที่เกิดกับไดร์ฟ C เช่น ติดไวรัส หรือ เครื่องทำงานช้าลง ต้องการฟอร์แมทใหม่ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ กรณีนี้ หากต้องการนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ท่านสามารถดึงข้อมูลกลับคือ (Restore) ได้

2. การสำรองโดยการก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ ที่ชื่อ drgstr โดยเข้าไปที่
C;\mySQL\data\drgstr แล้วนำไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทัมไดร์ฟ เพื่อจะได้ทำการฟอร์แมทไดรฟ์ C ได้ และเมื่อทำการฟอร์แมทไดร์ฟ C แล้ว และ ได้การการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ก็ให้นำโฟลเดอร์ drgstr ที่ทำการสำรองไว้ มาวางไว้ที่เดิม และให้เปิดซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดของท่านก็จะสามารถใช้งานต่อไปได้ทันที อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ

เมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ท่านสามารถใช้งานต่อไป 30 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง เสมือนท่านลงชุดทดลองใช้ ท่านสามารถโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนกับสตาฟบริษัทฯ ได้ โดยระบุเลขที่ใบเสร็จและสาเหตุของกรขอรหัสใหม่ สตาฟจะตรวจสอบและออกรหัสลงทะเบียนให้ท่านใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆPost by >ทีมงานซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 


วันที่โพสต์: 12 : พฤษภาคม : 2553 เวลา 11:31:17 IP: 3.89.204.127 

 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved. 2010-2015